გვესაჭიროება მლესავი, გასალესია ბათქაშით შიდა კედელი 80კვ.მ (სალესი მასალა ABC Siva პირველი პირი). ბიუჯეტი 600 ლარი.


No offers
Leave your suggestions on the project can only registered users with an account specialist.